Zaloha dát

kotle, kotly, automaticky kotol

Ponúkame kvalitné, spoľahlivé, úsporné  a cenovo výhodné, kotle ústredného vykurovania zn. Galmet.

dom

Značka Galmet pôsobi dlhodobo na európskom trhu. Vysoká kvalita a trvanlivosť  výrobkov, vďaka ich vlastnostiam im umožnila dosiahnuť vedúce pozície v tomto vysoko konkurenčnom odvetví. Ich výrobky sú vyvážané do viacerých štátov Európskej únie vrátane Nemecka.

Kotle výrobcu môžeme rozdeliť:

- kotle na pevné palivo bez zásobníka

(môžu spaľovať kusové drevo, brikety a hrubšie uhlie),

kds             kw

 

- automatické kotle so zásobníkom a podavačom 

( môžu spaľovať pelety, štiepku, drobné uhlie, prípadne uhoľný prach),

kwp2 kpp

 

- univerzálne automatické kotle so zásobníkom a podavačom

( môžu spaľovať viac druhov  paliva napr.pelety, štiepku, drobné uhlie, uhoľný prach a v prípade potreby aj kusové drevo, briketya hrubšie uhlie),

 

Vyberáme správny kotol na tuhé palivo

Pri výbere kotla ústredného kúrenia rozhoduje nielen dostupnosť a cena paliva, ale aj miera komfortu pri jeho obsluhe.

 

uhlie ?   ? 

Čo spaľovať - uhlie, drevo alebo biomasu ?

Cena paliva a jeho doprava môže výrazne ovplyvniť celkové náklady súvisiace s vykurovaním. Náklady na kúpu kotla  nie sú malé. Ak sa majú vrátiť, ideálne je, ak dodávateľ biomasy alebo iného paliva pôsobí v blízkom okolí. Preto je vhodné vopred zistiť, kde a za akú cenu možno v konkrétnom regióne palivo nakúpiť.

Jednoduché kotly na pevné palivo- v priebehu rokov výrobcovia zvýšili účinnosť spaľovania, znížili emisie a teplotu spalín. Oceľové kotly sú určené pre spaľovanie kusového dreva, štiepky, brikiet a hrubšieho uhlia. Ich výhodou je jednoduchosť a všestrannosť, nevýhodou je nižšia účinnosť a nutnosť prikladania v dvoj -troj hodinových intervaloch. Výkon možno regulovať iba čiastočne obmedzením prívodu vzduchu, resp. znížením otáčok ventilátora. Sú tou najnižšou investíciou tam, kde je dostatok lacného paliva.

Ako zvýšiť účinnosť kotlov na pevné palivo ?

Výrobcovia jednoduchých kotlov na pevné palivo, resp. kotlov na splyňovanie dreva odporúčajú pre optimálne využitie inštalovaného výkonu zapojenie kotla s akumulačnou nádržou. Dôvodom je fakt, že najefektívnejšia prevádzka takýchto kotlov je od 50 do 100 % ich menovitého výkonu. Pri prevádzke kotla pod 50 % menovitého výkonu je horenie nedokonalé, čo spôsobuje nízku účinnosť, zvýšenú produkciu škodlivín vypúšťaných do ovzdušia, zanášanie kotla aj komína a v neposlednom rade môže dochádzať ku korózii telesa kotla. Nepriaznivým dôsledkom je potom aj skracovanie životnosti telesa kotla. Toto je dôležité najmä v prechodnom období alebo v lete, keď kotol viac využívame len na prípravu teplej úžitkovej vody. S akumulačnou nádržou, v ktorej sa ukladá prebytok vyrobeného tepla, možno kotol prevádzkovať efektívnejšie. Po na akumulovaní nádrže kotol odstavíme a vykurujeme dom týmto teplom z nádrže.

Za príplatok si môžete zaobstarať automatický kotol so zásobníkom a podávačom, ktorý vás zastúpi, keď ste v práci.

Kotly na spaľovanie peliet- sú automaty, ktoré možno programovať tak, aby sa bez obsluhy prispôsobili chodu domácnosti. Palivo vo forme peliet to zn. lisovaných granúl z dreva, slamy či iných agro materiálov sa posúvajú zo zásobníka do horáka, ktorého súčasťou je elektrické zapaľovanie. Zásobník má dostatočný objem na sedem až desať dní kúrenia. Riešením môže byť aj odoberanie peliet priamo zo sila v suteréne. Peletový kotol ponúka komfort, má vyššiu účinnosť, je však nákladnou investíciou, ktorá spravidla vyžaduje používanie certifikovaných drahých peliet.

Automatické kotle so zásobníkom - sú automaty s podávačom, ktoré možno programovať tak, aby sa bez obsluhy prispôsobili chodu domácnosti. Palivo vo forme peliet, štiepky, drobného uhlia, prípadne uhoľného prachu sa posúva zo zásobníka do horáka. Zásobník má dostatočný objem na sedem až desať dní kúrenia. Výhodou týchto kotlov je že môžeme použiť viac druhov paliva a to podľa dostupnosti a cenových relácií na trhu.

Univerzálne automatické kotle so zásobníkom - sú automaty s podávačom, ktoré možno programovať tak, aby sa bez obsluhy prispôsobili chodu domácnosti. Palivo vo forme peliet, štiepky, drobného uhlia, prípadne uhoľného prachu sa posúva zo zásobníka do horáka. Zásobník má dostatočný objem na sedem až desať dní kúrenia. Tieto kotly majú aj prídavný rošt na ktorom v prípade potreby je možné spaľovať aj kusové drevo, brikety, prípadne uhlie. Výhodou týchto kotlov je že môžeme použiť ešte viac druhov paliva ako v predošlom prípade a to podľa dostupnosti a cenových relácií na trhu.

Ako zvýšiť účinnosť automatických kotlov ?

Na zvýšenie účinnosti spaľovania môže byť kotol vybavený tzv. „lambda sondou“, ktorá vyhodnocuje zvyškový kyslík v spalinách a riadiaca jednotka upraví otáčky od ťahového ventilátora.

Tip pre vás:Za efektívne spaľovanie sa oplatí priplatiť. Ekonomicky výhodnejšie je prevádzkovať kotol s vyššou účinnosťou a s možnosťou spaľovať viac druhov palív i napriek tomu, že má vyššiu obstarávaciu cenu.

Aké sú náklady na vykurovanie ?

Pre štandardný rodinný dom bez zateplenia s celkovou vykurovanou plochou 150 m2, v ktorom žije štvorčlenná rodina, je potrebných cca 2 674 m3 zemného plynu, respektíve 22 300 kWh tepla. Z porovnania vidíme koľko by boli náklady na vykurovanie pri jednotlivých druhoch paliva. Prepočet ohrevy vody v zásobníku. Prevody jednotiek TU. Ekonomika dreva,

Druh paliva

Výhrevnosť paliva

Spaľovacie zariadenie

Účinnosť spaľovacieho  zariadenia

Ročná spotreba paliva

Jednotková cena (€)

Ročné náklady na vykurovanie

Drevo

3,89 kWh/kg

kotol na splyňovanie

85 %

6 746 kg

0,10

675 €

Rastlinné pelety

4,44 kWh/kg

konvenčný kotol

85 %

5 904 kg

0,145

856 €

Drevené pelety

5 kWh/kg

konvenčný kotol

92 %

4 460 kg

0,20

892 €

Drevené brikety

4,44 kWh/kg

kotol na splyňovanie

85 %

5 904 kg

0,19

1 122 €

Čierne uhlie

7,22 kWh/kg

konvenčný kotol

84 %

3 088 kg

0,20

617,60 €

Hnedé uhlie

4,17 kWh/kg

konvenčný kotol

67 %

7 987 kg

0,145

1 158 €

Koks

6,94 kWh/kg

konvenčný kotol

72 %

4 460 kg

0,29

1 293 €

Zemný plyn

9,59 kWh/m3

konvenčný kotol

87 %

2 674 m3

0,5247

1 403 €

LPG (Propán)

12,78 kWh/kg

konvenčný kotol

88 %

1 983 kg

1,1811

2 342 €

Elektrina

1

elektrokotol

99 %

22 525 kWh

0,1267

2 854 €

 

Pozn.: V celkových ročných nákladov na vykurovanie zemným plynom a elektrinou sú zahrnuté aj stále mesačné platby za odberné miesto. V prepočtoch nie sú zahrnuté náklady na prípravu teplej úžitkovej vody a zohľadnené nie sú ani náklady na dopravu, ktoré sú individuálne. Hodnoty výhrevnosti palív a účinnosti spaľovacieho zariadenia sú stanovené orientačne. Použité ceny palív sú priemerné (s výnimkou zemného plynu a elektriny) a nemusia zodpovedať cenám v konkrétnej lokalite. V celkových ročných nákladoch na vykurovanie zemným plynom a elektrinou sú zahrnuté aj stále mesačné platby za odberné miesto. (Aktualizované: február 2012)

Vplyv vlhkosti dreva na výhrevnosť  ?

Vlhkosť vyjadruje podiel obsahu vody v dreve, ktorý sa mení v závislosti od vlhkosti vzduchu a teploty okolitého prostredia. Ostatné zložky dreva sa označujú ako sušina. Výhrevnosť dreva je parameter, ktorý definuje energetický obsah dreva. Výrazne sa mení zmenou vlhkosti. Drevo s menšou vlhkosťou má vyššiu výhrevnosť. Výhrevnosť čistej sušiny z dreva sa pohybuje od 17,5 do 20 MJ/kg pri vlhkosti na úrovni 0 %, ktorá je však nedosiahnuteľná. Pri bežnej vlhkosti na úrovni 20 %, ktorú možno dosiahnuť pri skladovaní na vzduchu po dobu cca 1,5 – 2 rokov, dosahuje drevo výhrevnosť okolo 14 MJ/kg, v závislosti od druhu dreva. Z listnatých drevín sa najviac používa bukové, dubové, hrabové a agátové drevo, z ihličnatých smrekové alebo borovicové drevo.

Zdroj Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, december 2011. Aktualizované v januári 2013.

Prihlásenie