Tepelné čerpadlá

EKONOMICKÉ VÝNOSY A NÁVRATNOSŤ TEPELNÉHO ČERPADLA

 

Tepelné čerpadlá od 3 do 58,9 kW S tepelným čerpadlom galmet sa stanete nezávislý na oleji a plyne a využívate bezplatný potenciál tepla z prírody zo svojeho bezprostredného okolia - buď zo zeme, z podzemnej vody alebo zo vzduchu. Tepelné čerpadlá galmet majú "pečať akosti tepelného čerpadla" - záruka vysokej úrovne kvality.

Náš široký program vám poskytuje správne tepelné čerpadlo pre každú potrebu. Úplne podľa vašich predstáv, vašej potreby tepla a vašich stavebných a geologických daností. A to nielen pre novostavbu. Môžete použiť tepelné čerpadlo galmet aj pri modernizáci a na želanie ho prevádzkovať spolu s plynovým vykurovaním.

Vykurovacie tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva netradičné zdroje energie na ústredné vykurovanie (ÚK) a na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV). Pracuje na princípe využitia inak nevyužiteľnej energie – nízkopotenciálového tepla z nášho okolia (t. j. z vody, vzduchu, zeme či odpadového tepla), kedy jeho prečerpaním dôjde ku zmene teploty na úroveň využiteľnú vo vykurovacom systéme. Základná perspektíva tepelných čerpadiel je to, že do globálneho teplotného režimu planéty sa priamo nepridáva teplo zo spaľovania akéhokoľvek paliva. Nepriamo vzniká určité množstvo tepla v elektrárňach – pri výrobe elektrickej energie spotrebovanej na chod tepelného čerpadla

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA (TUV)

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA (TUV)

Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z vonkajšieho vzduchu. Vzduch sa nasáva priamo do tepelného čerpadla a získané teplo je použité pre ohrev vody vo vykurovaní alebo v zásobníku TÚV.

Výhody
- nízke prevádzkové náklady v porovnávaní s plynovým alebo elektrickým vykurovaním
- nižšie investičné náklady ako pri tepelných čerpadlách s vrtmi
- rýchla a jednoduchá inštalácia
- minimálne nároky na priestor

Nevýhody
- Kratšia životnosť vďaka vyššiemu namáhaniu kompresoru, oproti tepelným čerpadlám ktoré odoberajú teplo zo zeme alebo vody
- Priemerne o 30 % väčšie prevádzkové náklady ako systémy zem – voda
- Znížený výkon a výstupná teplota vykurovanej vody pri nízkych vonkajších teplotách

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA (TUV + UK)

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA (TUV + UK)

Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z vonkajšieho vzduchu. Vzduch sa nasáva priamo do tepelného čerpadla a získané teplo je použité pre ohrev vody vo vykurovaní alebo v zásobníku TÚV.

Výhody
- nízke prevádzkové náklady v porovnávaní s plynovým alebo elektrickým vykurovaním
- nižšie investičné náklady ako pri tepelných čerpadlách s vrtmi
- rýchla a jednoduchá inštalácia
- minimálne nároky na priestor

Nevýhody
- Kratšia životnosť vďaka vyššiemu namáhaniu kompresoru, oproti tepelným čerpadlám ktoré odoberajú teplo zo zeme alebo vody
- Priemerne o 30 % väčšie prevádzkové náklady ako systémy zem – voda
- Znížený výkon a výstupná teplota vykurovanej vody pri nízkych vonkajších teplotách

TEPELNÉ ČERPADLO ZEM-VODA

TEPELNÉ ČERPADLO ZEM-VODA

Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo zo spodnej alebo geotermálnej vody. Voda je čerpaná zo studne do výmenníka tepelného čerpadla a následne vratená späť do zeme. Tepelné čerpadlo je možné využiť aj pre využitie odpadového tepla v technologických procesoch

Výhody
- Dosahuje najvyššie vykurovacie faktory
- Nižšie investičné náklady ako pri tepelných čerpadlách s vrtmi
- Využitie miestnych energetických zdrojov, kde tepelné čerpadlo využíva geotermálnu vodu

Nevýhody
- Využitie je možné iba v lokalitách s dostatkom spodnej vody, alebo vhodným zdrojom technologickej prípadne geotermálnej vody
- Vo väčšine prípadov tepelné čerpadla voda-voda pracujú s otvoreným systémom, ktorý využíva pravidelnú údržbu filtrov a výmenníka
- Vyššie náklady na servis

Rýchly kontakt

Prihlásenie