Späť

Škóti budú šetriť energiu z premenlivých zdrojov vo vodíku

Škótske mesto Fife v spolupráci s japonskou spoločnosťou Toshiba bude v nasledujúcich rokoch testovať ukladanie elektrickej energie vygenerovanej premenlivými zdrojmi v podobe vodíka. Informovala o tom Toshiba.

V rámci projektu sa bude testovať trvalejšie uchovávanie elektrickej energie generovanej zdrojmi s nestálym objemom generovanej energie závislým od počasia, solárnymi fotovoltaickými a veternými elektrárňami.

V súčasnosti sú takéto zdroje elektrickej energie pripojené priamo do elektrickej rozvodnej siete a tie sa vyrovnávajú s ich nestálosťou reguláciou ostatných kontrolovateľných zdrojov elektrickej energie, napríklad plynových, vodných a tepelných elektrární.

Projekt umožní otestovať technológiu vyrovnania sa s nestálosťou solárnych a veterných elektrární bez potreby prispôsobovania sa elektrických rozvodných sietí.

Projekt bude realizovaný od apríla tohto roka do 2020 ale len v menšom merítku, konkrétne v lokalite testu bude 750 kW veterná elektráreň a 200 kW fotovoltaická elektráreň. Časť vyrobenej elektriny sa bude priamo zariadeniami spotrebovávať, zvyšok bude využitý spolu 340-kW systémami pre elektrolýzu vody na uskladňovanie energie výrobou vodíka z vody.

Vodík sa bude následne využívať na generovanie elektrickej energie v čase potreby pomocou palivových článkov a zároveň ako palivo pre 25 hybridných komerčných automobilov.

Škótsko patrí ku krajinám, v ktorých majú zdroje obnoviteľnej energie vysoký podiel. Podľa Toshiby plánuje Škótsko 100% svojej spotreby získavať z obnoviteľných zdrojov už v roku 2020

Prihlásenie