Späť

Japonci odoslali bezdrôtovo 1.8 kW elektrickej energie

Japonská vesmírna agentúra JAXA úspešne demonštrovala bezdrôtové odosielanie elektrickej energie, pričom prenášala 1.8 kW. JAXA o tom informovala tento týždeň, experiment bol zrealizovaný v nedeľu.

JAXA skúma bezdrôtové odosielanie elektrickej energie za účelom odosielania energie z obežnej dráhy získanej fotovoltaickou konverziou slnečného žiarenia. V minulom roku agentúra avizovala zámer postaviť na obežnej dráhe elektráreň s výkonom 1000 MW.

Odosielanie 1.8 kW

Aktuálny experiment využíval pre zasielanie energie mikrovlnnú frekvenciu 5.8 GHz, ktorá je podľa JAXA najperspektívnejšia pre tento účel. Zatiaľ dosahovala ale len veľmi nízku efektívnosť cca 18%, keď na prijímajúcej stanici získavala iba 320 až 340 W.

Prijímacia anténa mala rozmery cca 2 x 2 metre a odosielacia sa skladala z poľa štyroch antén 0.6 x 0.6 m metra. Odosielacia a prijímacia anténa boli od seba vzdialené 55 metrov.

Foto z aktuálneho experimentu (obrázok: JAXA)

Hoci dosiahnutá efektívnosť bola nízka, bola v súlade s minulý rok avizovanými očakávaniami v tejto fáze vývoja technológie a experiment bol okrem iného zameraný na presné zacielenie odosielanej energie. Pri reálnom nasadení má efektívnosť dosahovať až 80%.
Solárne orbitálne elektrárne

Japonsko je po odstavení atómových elektrární závislé na fosílnych palivách a skúma tak iné možnosti získavania elektrickej energie. Solárne orbitálne elektrárne chce umiestniť na geostacionárnu pozíciu, kde dokážu generovať elektrickú energiu takmer 24 hodín a dosahujú vyššiu efektívnosť ako na povrchu.

Dve zvažované konštrukcie fotovoltaických elektrární na orbite (obrázok: IEEE Spectrum)

Podľa minuloročných informácií chce v roku 2018 JAXA demonštrovať zasielanie niekoľkých kW z nízkej orbity Zeme a okolo roku 2020 chce začať stavať testovaciu 100 kW elektráreň na obežnej dráhe.

Pre ďalšie fázy projektu Japonsko plánuje iniciovať medzinárodnú spoluprácu a v rámci nej postaviť najskôr 2 MW a následne 200 MW elektráreň. 1 GW elektráreň by sa následne mohla začať stavať po roku 2030.

Vybudovanie takejto elektrárne bude vyžadovať ale výrazné zlepšenie mnohých technológií, okrem zasielania energie elektromagnetickým žiarením aj technológií ľahkých a pevných materiálov pre štruktúru elektrárne, stavby veľkých štruktúr vo vesmíre a v neposlednom rade technológie pre vynášanie na obežnú dráhu.

Prihlásenie