Späť

Indovia spustili najväčšiu fotovoltaickú elektráreň na svete a 605 MW solárny komplex

Indický štát Gujarat minulý týždeň uviedol do prevádzky novú najväčšiu fotovoltaickú elektráreň na svete Charanka a celý nový komplex fotovoltaických elektrární Gujarat Solar Park pozostávajúci z pätnástich elektrární.

Charanka má inštalovaný výkon 214 MW a predbehla tak čínsku fotovoltaickú elektráreň v meste Golmud s inštalovaným výkonom 200 MW uvedenú do prevádzky len na jeseň minulého roka. Predtým dosahovala maximálna kapacita fotovoltaických elektrání najviac 100 MW.

Na rozdiel od napríklad čínskej elektrárne nie je Charanka postavená a vlastnená jedným vlastníkom, ide o park s jednotlivými časťami postavenými a vlastnenými až 17 rozličnými spoločnosťami.

Celý solárny projekt Gujarat pozostáva z fotovoltaických elektrární v pätnástich rozličných lokalitách rozmiestnených v páse dlhom približne 250 km medzi 23 a 24 stupňom severnej zemepisnej šírky.

Podľa dostupných údajov by tu množstvo za rok generovanej energie vzhľadom na inštalovaný výkon malo byť takmer dvojnásobné ako na Slovensku. Na Slovensku sa na 1 MW inštalovaného výkonu vygeneruje ročne podľa polohy okolo 1000 MWh elektrickej energie, v solárnom projekte Gujarat by priemerná hodnota mala dosahovať minimálne 1800 MWh na 1 MW inštalovaného výkonu.

Celkový aktuálny inštalovaný výkon všetkých elektrární v projekte dosahuje 605 MW, v budúcnosti by sa mala ich kapacita ešte zvyšovať a dobudovať ďalšie so zvýšením inštalovaného výkonu až k hranici 1000 MW.

Časť 214 MW elektrárne Charanka (foto: Desh Gujarat)

Štát podporil projekt infraštruktúrou a kontraktami na odber elektrickej energie za garantovanú výkupnú cenu, elektrárne budovali následne privátni investori. Projekt odštartoval na konci roka 2010, prvé elektrárne sa začali dokončovať v posledných mesiacoch minulého roka.

Prihlásenie