Kotle na tuhé palivá

Ponúkame kvalitné, spoľahlivé, úsporné  a cenovo výhodné kotle ústredného vykurovania značky Galmet.

dom

Značka Galmet pôsobí dlhodobo na európskom trhu. Vysoká kvalita a trvanlivosť  výrobkov, im vďaka ich vlastnostiam  umožnila dosiahnuť vedúce pozície v tomto vysoko konkurenčnom odvetví. Výrobky spoločnosti Galmet sú vyvážané do viacerých štátov Európskej únie vrátane Nemecka.

Kotle výrobcu môžeme rozdeliť:

- kotle s podávačom - najvyššia 5. trieda 

Poľský výrobca kotlov Galmet ponúka niekoľko kotlov 5. triedy s podávačom. Pre zákazníkov je dôležité zníženie výdavkov na vykurovanie a zároveň jednoduché ovládanie kotla. Toto všetko ponúkajú kotle Genesis Plus KPP, Galaxia KWE a Gladius KWP. 

Genesis Plus KPP Genesis Plus KPP - Ekologický kotol s podávačom na pelety

 

 • výrobcom garantovaná 5-ročná záruka 
 • účinnosť kotla až 97 % 
 • ekologický kotol na biopalivo, najvyšší 5. stupeň emisnej triedy
 • záruka kvality a úspory - energetická trieda A+
 • čistá kotolňa - iba 0,5% popola oproti uhliu 
 • automatický systém rozkúrenia, regulácia výkonu kotla 
 • komfortná obsluha - veľký zásobník paliva, moderný regulátor 
 • dostupné výkony 10, 15, 20, 25 a 34 kW
 • víťaz súťaže TopTen - najmodernejší, vysokovýkonný a ekologický 
 • riadi činnosť: podávača, ventilátora, čerpadla kúrenia, čerpadla TÚV, cirkuláciu TÚV, ovládanie pohonu zmiešavacieho ventilu, pripojenie izbového termostatu a čidlo vonkajšej teploty 

Galaxia KWEGalaxia KWE - Ekologický, automatický kotol na ekohrášok a drevo

 • výrobcom garantovaná 5-ročná záruka 
 • účinnosť kotla 94,8%
 • najvyššia 5. trieda podľa EN 303-5:2012
 • certifikát EcoDesign - spĺňa požiadavky smernice 2020 
 • garantuje najvyšší komfort obsluhy 
 • bezpečnostný snímač otvárania dvierok zásobníka 
 • dostupné kapacity: 12, 17 a 25 kW
 • kotol najvyššej ekologickej triedy 
 • regulátor ovláda: výkon kotla, ventilátora, čerpadlo ústredného kúrenia, čerpadlá TÚV, cirkulačné čerpadlo TÚV a prevádzku zmiešavacieho ventilu

Gladius KWPGladius KWP - Nový model kotla Gladius na ekohrášok a drevo 

 • výrobcom garantovaná 5-ročná záruka 
 • účinnosť kotla 94,8%
 • ekologický a automatický kotol na ekohrášok 
 • spĺňa najvyššiu 5. emisnú triedu aj európsku normu EcoDesign
 • veľký zásobník paliva, ktorý vydrží niekoľko dní 
 • regulátor s plynulou moduláciou výkonu
 • dostupné kapacity: 12, 17 a 25 kW
 • snímač počasia ako štandard 

 

- kotle na pevné palivo bez zásobníka

(na základe rozhodnutia Európskej únie už nie je možné tieto kotly objednať)

 

Vyberáme správny kotol na tuhé palivo

Pri výbere kotla ústredného kúrenia rozhoduje nielen dostupnosť a cena paliva, ale aj miera komfortu pri jeho obsluhe.

 

uhlie ?   ? 

Čo spaľovať - uhlie, drevo alebo biomasu ?

Cena paliva a jeho doprava môže výrazne ovplyvniť celkové náklady súvisiace s vykurovaním. Náklady na kúpu kotla  nie sú malé. Ak sa majú vrátiť, ideálne je, ak dodávateľ biomasy alebo iného paliva pôsobí v blízkom okolí. Preto je vhodné vopred zistiť, kde a za akú cenu možno v konkrétnom regióne palivo nakúpiť.

Jednoduché kotly na pevné palivo- v priebehu rokov výrobcovia zvýšili účinnosť spaľovania, znížili emisie a teplotu spalín. Oceľové kotly sú určené pre spaľovanie kusového dreva, štiepky, brikiet a hrubšieho uhlia. Ich výhodou je jednoduchosť a všestrannosť, nevýhodou je nižšia účinnosť a nutnosť prikladania v dvoj -troj hodinových intervaloch. Výkon možno regulovať iba čiastočne obmedzením prívodu vzduchu, resp. znížením otáčok ventilátora. Sú tou najnižšou investíciou tam, kde je dostatok lacného paliva.

Ako zvýšiť účinnosť kotlov na pevné palivo ?

Výrobcovia jednoduchých kotlov na pevné palivo, resp. kotlov na splyňovanie dreva odporúčajú pre optimálne využitie inštalovaného výkonu zapojenie kotla s akumulačnou nádržou. Dôvodom je fakt, že najefektívnejšia prevádzka takýchto kotlov je od 50 do 100 % ich menovitého výkonu. Pri prevádzke kotla pod 50 % menovitého výkonu je horenie nedokonalé, čo spôsobuje nízku účinnosť, zvýšenú produkciu škodlivín vypúšťaných do ovzdušia, zanášanie kotla aj komína a v neposlednom rade môže dochádzať ku korózii telesa kotla. Nepriaznivým dôsledkom je potom aj skracovanie životnosti telesa kotla. Toto je dôležité najmä v prechodnom období alebo v lete, keď kotol viac využívame len na prípravu teplej úžitkovej vody. S akumulačnou nádržou, v ktorej sa ukladá prebytok vyrobeného tepla, možno kotol prevádzkovať efektívnejšie. Po na akumulovaní nádrže kotol odstavíme a vykurujeme dom týmto teplom z nádrže.

Za príplatok si môžete zaobstarať automatický kotol so zásobníkom a podávačom, ktorý vás zastúpi, keď ste v práci.

Kotly na spaľovanie peliet- sú automaty, ktoré možno programovať tak, aby sa bez obsluhy prispôsobili chodu domácnosti. Palivo vo forme peliet to zn. lisovaných granúl z dreva, slamy či iných agro materiálov sa posúvajú zo zásobníka do horáka, ktorého súčasťou je elektrické zapaľovanie. Zásobník má dostatočný objem na sedem až desať dní kúrenia. Riešením môže byť aj odoberanie peliet priamo zo sila v suteréne. Peletový kotol ponúka komfort, má vyššiu účinnosť, je však nákladnou investíciou, ktorá spravidla vyžaduje používanie certifikovaných drahých peliet.

Automatické kotle so zásobníkom - sú automaty s podávačom, ktoré možno programovať tak, aby sa bez obsluhy prispôsobili chodu domácnosti. Palivo vo forme peliet, štiepky, drobného uhlia, prípadne uhoľného prachu sa posúva zo zásobníka do horáka. Zásobník má dostatočný objem na sedem až desať dní kúrenia. Výhodou týchto kotlov je že môžeme použiť viac druhov paliva a to podľa dostupnosti a cenových relácií na trhu.

Univerzálne automatické kotle so zásobníkom - sú automaty s podávačom, ktoré možno programovať tak, aby sa bez obsluhy prispôsobili chodu domácnosti. Palivo vo forme peliet, štiepky, drobného uhlia, prípadne uhoľného prachu sa posúva zo zásobníka do horáka. Zásobník má dostatočný objem na sedem až desať dní kúrenia. Tieto kotly majú aj prídavný rošt na ktorom v prípade potreby je možné spaľovať aj kusové drevo, brikety, prípadne uhlie. Výhodou týchto kotlov je že môžeme použiť ešte viac druhov paliva ako v predošlom prípade a to podľa dostupnosti a cenových relácií na trhu.

Ako zvýšiť účinnosť automatických kotlov ?

Na zvýšenie účinnosti spaľovania môže byť kotol vybavený tzv. „lambda sondou“, ktorá vyhodnocuje zvyškový kyslík v spalinách a riadiaca jednotka upraví otáčky od ťahového ventilátora.

Tip pre vás:Za efektívne spaľovanie sa oplatí priplatiť. Ekonomicky výhodnejšie je prevádzkovať kotol s vyššou účinnosťou a s možnosťou spaľovať viac druhov palív i napriek tomu, že má vyššiu obstarávaciu cenu.

Aké sú náklady na vykurovanie ?

Pre štandardný rodinný dom bez zateplenia s celkovou vykurovanou plochou 150 m2, v ktorom žije štvorčlenná rodina, je potrebných cca 2 674 m3 zemného plynu, respektíve 22 300 kWh tepla. Z porovnania vidíme koľko by boli náklady na vykurovanie pri jednotlivých druhoch paliva. Prepočet ohrevy vody v zásobníku. Prevody jednotiek TU. Ekonomika dreva,

Druh paliva

Výhrevnosť paliva

Spaľovacie zariadenie

Účinnosť spaľovacieho  zariadenia

Ročná spotreba paliva

Jednotková cena (€)

Ročné náklady na vykurovanie

Drevo

3,89 kWh/kg

kotol na splyňovanie

85 %

6 746 kg

0,10

675 €

Rastlinné pelety

4,44 kWh/kg

konvenčný kotol

85 %

5 904 kg

0,145

856 €

Drevené pelety

5 kWh/kg

konvenčný kotol

92 %

4 460 kg

0,20

892 €

Drevené brikety

4,44 kWh/kg

kotol na splyňovanie

85 %

5 904 kg

0,19

1 122 €

Čierne uhlie

7,22 kWh/kg

konvenčný kotol

84 %

3 088 kg

0,20

617,60 €

Hnedé uhlie

4,17 kWh/kg

konvenčný kotol

67 %

7 987 kg

0,145

1 158 €

Koks

6,94 kWh/kg

konvenčný kotol

72 %

4 460 kg

0,29

1 293 €

Zemný plyn

9,59 kWh/m3

konvenčný kotol

87 %

2 674 m3

0,5247

1 403 €

LPG (Propán)

12,78 kWh/kg

konvenčný kotol

88 %

1 983 kg

1,1811

2 342 €

Elektrina

1

elektrokotol

99 %

22 525 kWh

0,1267

2 854 €

 

Pozn.: V celkových ročných nákladov na vykurovanie zemným plynom a elektrinou sú zahrnuté aj stále mesačné platby za odberné miesto. V prepočtoch nie sú zahrnuté náklady na prípravu teplej úžitkovej vody a zohľadnené nie sú ani náklady na dopravu, ktoré sú individuálne. Hodnoty výhrevnosti palív a účinnosti spaľovacieho zariadenia sú stanovené orientačne. Použité ceny palív sú priemerné (s výnimkou zemného plynu a elektriny) a nemusia zodpovedať cenám v konkrétnej lokalite. V celkových ročných nákladoch na vykurovanie zemným plynom a elektrinou sú zahrnuté aj stále mesačné platby za odberné miesto. (Aktualizované: február 2012)

Vplyv vlhkosti dreva na výhrevnosť  ?

Vlhkosť vyjadruje podiel obsahu vody v dreve, ktorý sa mení v závislosti od vlhkosti vzduchu a teploty okolitého prostredia. Ostatné zložky dreva sa označujú ako sušina. Výhrevnosť dreva je parameter, ktorý definuje energetický obsah dreva. Výrazne sa mení zmenou vlhkosti. Drevo s menšou vlhkosťou má vyššiu výhrevnosť. Výhrevnosť čistej sušiny z dreva sa pohybuje od 17,5 do 20 MJ/kg pri vlhkosti na úrovni 0 %, ktorá je však nedosiahnuteľná. Pri bežnej vlhkosti na úrovni 20 %, ktorú možno dosiahnuť pri skladovaní na vzduchu po dobu cca 1,5 – 2 rokov, dosahuje drevo výhrevnosť okolo 14 MJ/kg, v závislosti od druhu dreva. Z listnatých drevín sa najviac používa bukové, dubové, hrabové a agátové drevo, z ihličnatých smrekové alebo borovicové drevo.

Zdroj Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, december 2011. Aktualizované v januári 2013.

Rýchly kontakt

Univerzálny automatický kotol s podávačom a zásobníkom na spaľovanie uhlia - ekohrášku, peliet, prípadne kusového dreva.

Univerzálny automatický kotol s podávačom a zásobníkom na spaľovanie uhlia - ekohrášku, peliet, prípadne kusového dreva.

Popis tovaru

kotol ÚK pre spaľovanie:
ekohrášok
uhoľný prach
pelety
príp. kusové drevo
so zásobníkom na pravej/ľavej strane kotla
rovný podávač
pevné retortové ohnisko
telo z kotlovej ocele hr. 5mm
tepelná účinnosť 83 až 85%
veľký zásobník paliva
riadiaca jednotka s algoritmom PID (za poplatok možné zvoliť riadiacu jednotku z farebným rozlíšením)
senzor počasia
modul pre ovládanie pohonu 3 a 4 cestného ventilu
možnosť napojenia izbového termostatu Roomster (za poplatok)
termomanomenter
kotol spĺňa podmienky PONE pre nízke emisie

* Záruka na tesnosť telesa kotla 60 mesiacov pri dodržaní záručných podmienok (v súlade s návodom k obsluhe). Záručnou podmienkou je použitie trojcestného teplotného ventilu (štvorcestného) inštalovaného na spiatočke kotla s teplotou otvorenia obehu 50 alebo 55 ° C.

Špecifikácia:

1. Kotol EKO GT-KWP (12,17, 25, 30 kW)

(Kotle s vyššími výkonmi -KWPu sú vyrábané o výkonoch 40, 50, 60, 75, 100, 150 kW)

Univerzálny automatický kotol ÚK

Palivo:
- ekohrášok 8 - 25 mm, uhoľný prach 2:1,
- pelety z dreva, zo slamy alebo obilia,

Pri automatickom režime a plnom zásobníku kotol kúri:
- v zimnom období 5 až 10 dní,
- v letnom období 20 až 30 dní

Pri ručnom režime kotol ÚK umožňuje spaľovať:
- kusové dreva,
- brikety z dreva alebo zo slamy,

Kotol je vyrobený z kotlovej ocele:
- 5 mm pri 12 až 22 kW
- 6 mm pri 28 kW
- 8 mm pri 40 až 150 kW

Vysoká tepelná účinnosť 83 - 86 %
Veľký zásobník paliva:

pri 12 kW -150dm3

pri 17 kW až 60 kW - 240dm3

pri 75 kW až 150 kW - 520dm3

Jednoduchá obsluha kotla
- vrchné dvierka sú určené na čistenie kotla,
- stredné dvierka sú určene na prikladanie náhradného paliva (kusové dreva, brikety z dreva alebo zo slamy )
- spodné dvierka sú určené na vyberanie popola.

1. A. Prídavný ( vyberateľný ) liatinový rošt

1

1. B. Vyberateľný deflektor, ktorý chráni kotol a zabezpečuje lepšie spaľovanie plynov (pri spaľovaní čierneho uhlia teplota horenia dosahuje až 1500 stupňov C).

 deflektor

1. C. Teplomer a tlakomer

Teplomer a tlakomer

1. D. Nádoba na popol

Nádoba na popol

1. E. Zostava: retortový horák, šnekový podávač, motor s prevodovkou, ventilátor s automatickým riadením otáčok od 0-100%

retortový horák, šnekový podávač,

1. F. Zásobník paliva o objeme 240 litrov

Zásobník paliva o objeme 240 litrov

Technické parametre kotla

Technické parametre kotla

2. Regulátor Expert PID Dynamic Eco 4D

Regulátor Expert PID Dynamic Eco 4D

Regulátor Expert PID Dynamic Eco 4D má moderný algoritmus pre spaľovanie paliva v kotli. Regulátor umožňuje automaticky meniť nastavenú teplotu kotla na základe merania vonkajšej teploty z vonkajšieho snímača a izbového regulátora Roomster. Regulátor umožňuje automatické riadenie 3 a 4 cestného ventilu.

Aby bola zaistená vysoká presnosť regulácie teploty používame digitálne snímače s presnosťou na 0,1 ° C.
V regulátore použitý modifikovaný algoritmus regulácie PID Dynamic, na základe indikácie snímačov automaticky riadi množstvo podávaného paliva a silu privádzaného vzduchu a tým aj výstupný výkon kotla.

Výhodou tohto riadenia je:
- stabilné udržovanie požadovanej teploty pre kotol, nezávisle na momentálnych zmenách príkonu,
- významné zníženie tvorby sadzí, oxidu uhoľnatého a ďalších škodlivých látok do atmosféry,
- značné predĺženie doby medzi čistením kotla.

Dôkazom výhod tohto riadenia sú namerané nižšie emisie oxidu uhoľnatého.

Regulátor umožňuje ovládať (napájať) zariadenia:
- podávač paliva
- ventilátor s automatickým riadením otáčok 0-100%
- pohon zmiešavacie-ho ventilu
- čerpadlo zmiešavacie-ho ventilu
- čerpadlo cirkulačnéTUV
- čerpadlo obehové TUV
- čerpadlo obehové UK

Regulátor umožňuje pripojiť interné snímače v kotli:
- snímač teploty kotla
- snímač teploty podávača paliva
(požiarne čidlo ktoré pri prekročení sledovanej teploty automatický vytlačí palivo aby neprehorelo do zásobníka)

Regulátor umožňuje pripojiť externé snímače (dodávame bez príplatku):
- snímač vonkajšej teploty

snímač vonkajšej teploty

- snímač zmiešavacie-ho ventilu
- pripojenie čerpadla zmiešavacie-ho ventilu
- snímač TUV

snímač TUV

- pripojenie obehového čerpadla TUV
- pripojenie obehového čerpadla UK

Regulátor umožňuje pripojiť (dodávame za príplatok) :

- izbový regulátor Roomster drôtový
- izbový regulátor Roomster bezdrôtový

regulátor

Funkcie ovládača:
- Regulácia teploty v miestnosti (presné meranie izbovej teploty na 0,1 ° C )
- Týždenný program nastavenej teploty
- Zobrazuje aktuálnu teplotu kotla a inštalácie UK
- Zobrazenie alarmu z kotla a inštalácie UK.
- Bezdrôtová komunikácia verzia Roomster RTX

3. Internetový modul ETH-100

Internetový modul ETH-100

- prostredníctvom ktorého je možne sledovať a ovládať kotol cez internet kdekoľvek na svete.
Je určený pre diaľkové ovládanie kotla a vykurovacích systémov.

Diaľkové ovládanie užívateľom umožňuje:
- Upraviť nastavenú teplotu kotla a vykurovacích okruhov
- Úpraviť nastavenú teplotu TÚV
- Náhľad na aktuálnu prevádzku kotla a teplotu
- Náhľad nastavených parametrov na regulátore Expert PID Dynamic Eco 4D

Možnosť prezerať históriu zaznamenaných meraní:
- Teplota kotla
- Teplota TÚV
- Vonkajšia teplota
- Vypočítaná spotreba paliva kotlom

4. Príslušenstvo na čistenie kotla

Príslušenstvo na čistenie kotla

- škrabka
- kutáč
- kefa

Kotly na ručné prikladanie

Kotly na ručné prikladanie

Popis tovaru
spaľuje palivo:
uhlie, drevo
telo z kotlovej ocele hr. 5mm
tepelná účinnosť 70-74% (v závislosti od kotla)
izolácia: minerálna vlna
obal kotla z pozinkovaného plechu opatreného práškovým nástrekom
termomanometer
možné dodatočné vybavenie:
regulátor ťahu
riadiaca jednotka s PID (riadiaca jednotka ovláda prácu obehových čerpadiel ÚK a TÚV), s možnosťou pripojenia na izbový termostat
ventilátor (na pravej alebo ľavej strane kotla)
snímač teploty spalín (voliteľné)
príslušenstvo:
čistiaca kefa
hák
stierka
popolník
* Záruka na tesnosť telesa kotla 50 mesiacov pri dodržaní záručných podmienok (v súlade s návodom k obsluhe). Záručnou podmienkou je použitie trojcestného teplotného ventilu (štvorcestného) inštalovaného na spiatočke kotla s teplotou otvorenia obehu 50 alebo 55 ° C.

Špecifikácia

1. Kotol ÚK na spaľovanie uhlia, dreva a brikiet typ GT KW

(výkon 7,10,15,20,25,30,45,65,95 kW)

Kotol vyrobený z kotlovej ocele hrúbky:
- 5 mm(výkony 7-­15kw)
- 6 mm(výkony 20-­30kw)
- 8 mm(výkony 45-95 kW)

Tepelná účinnosť 70÷76%
Veľká spaľovacia komora

Troje dvierka na obsluhu kotla:
- vrchné dvierka slúžia na vymetanie sadzí z kotla
- stredné šikmé dvierka slúžia na prikladanie paliva
- spodné dvierka slúžia na čistenie a vyberanie popola z kotla

Možnosť dodatočného vybavenia:
- ručný regulátor ťahu
- regulátor LUKSUS PiD + ventilátor

Regulátor LUKSUS PiD Umožňuje riadiť:
- dve čerpadlá TÚV a ÚKv

Možnosť pripojenia ventilátora:
- vpravo
- vľavo

Možnosť pripojenia:
- izbového termostatu
- Snímač teploty spalín (voliteľné za príplatok)

Možnosť montáže dvierok kotla na pravej strane kotla

Spaľované palivo:
- uhlie (primárne palivo)
- kusové drevo,brikety (náhradné palivo)

1. A. Teplomer a tlakomer

Dodávajú sa v štandardnej výbave.

1. B. Nádoba na popol

Technické parametre kotla GT KW

Schéma kotla

Technické parametre kotla GT KW / KWR (.pdf)

2. Ručný regulátor ťahu

Regulátor ťahu s retiazkou slúži na mechanickú reguláciu teploty kotla a to tým, že otvára alebo priviera prívod vzduchu do kotla. Rozsah regulácie teploty od 30 – 90 ° C

3. Elektronický ovládač Luksus PiD s ventilátorom

Ku kotlu je možnosť pripojiť elektronický ovládač Luksus PiD ST – 32 s ventilátorom, ktorý ovláda:
- Čerpadlo ÚK
- Čerpadlo TÚV
- Otáčky ventilátora
- Sníma teplotu TÚV
- Sníma teplotu spalín

4. Príslušenstvo na čistenie kotla

- škrabka
- kutáč
- kefa

kotly na drevo a uhlie

kotly na drevo a uhlie

Popis tovaru
spaľuje palivo:
kusové drevo
brikety
uhlie
telo z kotlovej ocele hr. 5mm
veľká spaľovacia komora hlboká až 540mm
izolácia: minerálna vlna
obal kotla z pozinkovaného plechu opatreného práškovým nástrekom
termomanometer
možné dodatočné vybavenie:
regulátor ťahu
riadiaca jednotka s PID (riadiaca jednotka ovláda prácu obehových čerpadiel ÚK a TÚV), s možnosťou pripojenia na izbový termostat
ventilátor (na pravej alebo ľavej strane kotla)
snímač teploty spalín (voliteľné)
šikmé nakladacie dvierka
príslušenstvo:
čistiaca kefa
hák
stierka
popolník
* Záruka na tesnosť telesa kotla 50 mesiacov pri dodržaní záručných podmienok (v súlade s návodom k obsluhe). Záručnou podmienkou je použitie trojcestného teplotného ventilu (štvorcestného) inštalovaného na spiatočke kotla s teplotou otvorenia obehu 50 alebo 55 ° C.

Špecifikácia

1. Kotol ÚK na spaľovanie dreva, brikiet a uhlia typ GT - KDS

Kotol vyrobený z kotlovej ocele hrúbky:
- 5 mm (výkon 17­25kw)
- 6 mm (výkon 23­35kw)

Zväčšená spaľovacia komora
- možnosť vkladať polená dĺžky 430 – 540 mm

Troje dvierka na obsluhu kotla:
- vrchné dvierka slúžia na vymetanie sadzí z kotla
- stredné šikmé dvierka slúžia na prikladanie paliva
- spodné dvierka slúžia na čistenie a vyberanie popola z kotla

Možnosť dodatočného vybavenia: - ručný regulátor ťahu
- regulátor LUKSUS PiD + ventilátor

Možnosť pripojenia ventilátora
-vpravo/vľavo

Možnosť pripojenia
- izbového termostatu

Snímač teploty spalín
(voliteľné za príplatok)

Spaľované palivo:
- kusové drevo, brikety (primárne palivo)
- uhlie (náhradné palivo)

1.A. Teplomer a tlakomer

Dodávajú sa v štandardnej výbave

1. B. Nádoba na popol

1.C. Ručný regulátor ťahu

Regulátor ťahu s retiazkou slúži na mechanickú reguláciu teploty kotla a to tým, že otvára alebo priviera prívod vzduchu do kotla.
Rozsah regulácie teploty od 30 – 90 ° C

1. D. Elektronický ovládač Luksus PiD s ventilátorom

Ku kotlu je možnosť pripojiť elektronický ovládač Luksus PiD ST – 32 s ventilátorom, ktorý ovláda:
- Čerpadlo ÚK
- Čerpadlo TÚV
- Otáčky ventilátora
- Sníma teplotu TÚV
- Sníma teplotu spalín

1.E. Príslušenstvo na čistenie kotla

- škrabka
- kutáč
- kefa

Rýchly kontakt

Prihlásenie