Fotovoltaická elektráreň

EKONOMICKÉ VÝNOSY A NÁVRATNOSŤ FOTOVOLTICKÉHO ZDROJA 10000 Wp

Výrobca si uplatní podporu formou doplatku do r. 2029

Predpokladané tržby od ZSE, SSE, alebo VSD : 548 € / rok
Predpokladaná úspora elektriny, pri cene dodávanej elektriny
0,25 € / kWh : 2 500 € / rok
Cena diela : 16 000 € 
Ekonomické výnosy : 18,6 % ročne, po dobu 15 rokov
Návratnosť investície v rokoch : 5,24
Predpokladaný zisk výrobcu : 46 500 € / 25 za rokov + tržba od ZSE, SSE, alebo VSD: 6 576 € / 15 za rokov

Výrobca si uplatní len jednorázovú podporu formou dotácie z EÚ fondov

Predpokladané tržby od ZSE, SSE, alebo VSD v r. 2013 : 0 € / rok
Predpokladaná úspora elektriny, pri cene dodávanej elektriny
0,25 € / kWh : 2 500 € / rok
Cena diela : 16 000 
Dotácia z EU fondov : 2 000 €
Ekonomické výnosy : 15,5 % ročne, po dobu 15 rokov
Návratnosť investície v rokoch : 6,4
Predpokladané zisk výrobcu : 44 500 € / 25 za rokov

 

Aktuálna cena ÚRSO pre OZE platná do 30.06.2015 = 98,94 € / MWh,

Cena ÚRSO pre OZE platná do 31.12.2014 = 119,11 € / MWh,

Cena ÚRSO pre OZE platná do 30.06.2012 = 194,54 € / MWh,

Cena ÚRSO pre OZE platná do 31.12.2011 = 259,17 € / MWh,

Cena ÚRSO pre OZE platná do 30.06.2011 = 387,65 € / MWh,

platí pre zdroje spustené do trvalej prevádzky na obdobie 15 rokov
(podpora formou doplatku)

Ceny URSO na stahnutie tu.

(priemerná cena elektriny podľa energetickej mapy EU do r. 2034 : može dosahovať až 0,30 EUR/kWh)

Prínos k redukcií skleníkových plynov : 6 192 kg / rok, 154 800 kg / 25 rokov

Rýchly kontakt

TYPY INŠTALÁCII :

1. Solárna elektráreň on – grid systém je navrhnutý len na úsporu nákladov za elektrickúenergiu. Je to najčastejšie
používaný systém zapojenia FV elektrárne. Elektrická energia ktorá sa v danom momente vyrobí, primárne vyplní momentálnu spotrebu elektrospotrebičov v danej chvíli. To znamená, že elektrickú energiu nebudú v tej chvíli brať z verejnej siete ale z fotovoltaických panelov. Z prebytkom vyrobenej elektriny sa buď dodáva do siete zadarma to je prípad ak sme si na stavbu FV elektrárne čerpali dotáciu. Ak sme si však dotácie nečerpali, v tom prípade prebytky predávame do distribučnej sústavy-čiže úspora je o to vyššia

Priklad zapojenia on-grid elektrárne.on-gridTento systém pozostáva z fotovoltaických panelov ktoré vytvárajú jednosmerný prúd, ten sa následne v invertore (meniči napätia) mení na striedavé napätie. Tento menič môže byť jedno až viac fázový a v závislosti od typu systému určený pre napätie 230V alebo 400V. Z meniča napätia potom prúd preteká do hlavnej rozvodnej skrine domu, odkiaľ sa dostane do domácich spotrebičov, resp. prebytok sa dostane do verejnej siete cez merač el. energie ktorý zaznamená množstvo prebytkov.

 

2. Solárna elektráreň off – grid systém je určení ak vlastníte nehnuteľnosť kde nie je možnosť zaviesť elektrickú energiu (chata v horách, záhradka, chata pri vode) tento systém je úplne sebestačný a dokáže pokryť celú spotrebu nehnuteľnosti.

Tento systém zo ziskom el. energie neprodukujú žiadne emisie, žiadny hluk alebo smog, sú plne automatické a nevyžadujú žiadne obťažné štartovanie alebo vypínanie ako to je pri benzínových agregátoch, nehovoriac o tom, že táto el. energia je zadarmo nerozdivel od benzínu, ktorého ceny neustále rastú.

Priklad zapojenia off-grid elektrárne.off-gridTento systém pozostáva z fotovoltaických panelov ktoré vytvárajú jednosmerný prúd, ten sa následne v invertore (meniči napätia) mení na striedavé napätie. Tento menič môže byť jedno až viac fázový a v závislosti od typu systému určený pre napätie 230V alebo 380V. Menič obsahuje funkciu na dobíjanie batérii a regulátor ktorý prebytky el. energie ukladá do batérií a pri poklese výkonu naopak dopĺňa energiu z batérií do siete domu. Čiže pri dobre navrhnutom systéme si vieme pokryť kompletnú spotrebu aj počas noci.

Systém je možné namontovať aj na klasický RD dom, avšak vyššia spotreba RD spojená s nutnosťou vyššej kapacity batérii.  Ak sa však majiteľ rozhodne pre tento systém, už mu nikdy nepríde faktúra za el. energiu.

 

3. Solárna elektráreň hyb-rid  systém je kombináciou ON-Grid systému a OFF-Grid systému. Tento systém je obzvlášť výhodný pri čerpaní dotácií, pretože pri čerpaní dotácií dávame prebytky do siete zadarmo, avšak pri tomto systéme si prebytky ukladáme do batérií, odkiaľ neskôr kde už samotný výkon FV elektrárne nepostačuje na pokrytie spotreby domu tak energiu čerpáme z batérií, a nekupujeme ju zo siete.

Priklad zapojenia hyb-grid elektrárne.hybridTento systém pozostáva z fotovoltaických panelov ktoré vytvárajú jednosmerný prúd, ten sa následne v invertore(meniči napätia) mení na striedavé napätie. Tento menič môže byť jedno až viac fázový a v závislosti od typu systému určený pre napätie 230V alebo 380V. Menič obsahuje funkciu na dobíjanie batérii a regulátor ktorý prebytky el. energie ukladá do batérií a pri poklese výkonu naopak dopĺňa energiu z batérií do siete domu. Výhoda oproti čisto OFF-Grid systému je, že o el. energiu neprídeme ani keď sa minie kapacita batérií, pretože potom si berieme el. energiu z rozvodnej siete.

Pri tomto systéme sa množstvo batérií nemusí podriaďovať spotrebe domu, ale dá sa prispôsobiť finančným požiadavkám majiteľa, keďže dom nie je závislí iba od FV elektrárne, tak ako to je pri OFF-Grid systéme.

Ak Vás táto možnosť zaujala radi Vám vypracujeme kompletnú ponuku na mieru, aj s prepočtom návratnosti Vašej investície. Vybavenie všetkej administratívy ohľadom dotácií je v rámci montáže na kľúč samozrejmosťou.

Rýchly kontakt

Prihlásenie